Ο/Η Θανών/ούσα: Παναγιωτοπούλου Γαρουφαλιά

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαναγιωτοπούλου Γαρουφαλιά
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣύζ. Παναγιώτη
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΠνευμονία διπλή
Ημ/νία Θανάτου1897 11 12 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως478
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕλευθεριάδης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑνθρακοπώλης
ΣυγγένειαΓαμπρός