Ο/Η Θανών/ούσα: Στράτου Αναστάσιος Σ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣτράτου Αναστάσιος Σ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠάτρα Παπά
Ηλικία Θανόντος9 μη
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 11 04 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως466
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπάς Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠάππος