Ο/Η Θανών/ούσα: Παντεύγενη Μιμινιώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαντεύγενη Μιμινιώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1897 10 27 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 10 28
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως453
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒεκρής Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)