Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνακόπουλος Στέφανος Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνακόπουλος Στέφανος Α.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΠεριεγκεφαλίτις, γεν. παράλυσις
Ημ/νία Θανάτου1897 10 26 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 10 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως452
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος