Ο/Η Θανών/ούσα: Κληματιανού Ταρώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚληματιανού Ταρώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑπόστημα του ήπατος
Ημ/νία Θανάτου1897 10 21 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 10 22
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως449
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος85
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)