Ο/Η Θανών/ούσα: Ταρζέντα Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤαρζέντα Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνέζα
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 02 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 02
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως278
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤαρζέντας Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ