Ο/Η Θανών/ούσα: Χαρατζή Μαρία Η.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαρατζή Μαρία Η.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1897 10 14 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 10 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως438
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαρατζής Ηλίας
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤέκτων
ΣυγγένειαΣύζυγος