Ο/Η Θανών/ούσα: Γρίσπου Ευαγγελία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓρίσπου Ευαγγελία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Συνοδινού
Ηλικία Θανόντος8
ΑσθένειαΦυματίωσις καθολική
Ημ/νία Θανάτου1897 09 18 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 09 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως411
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓρίσπος Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛιθοξόος
ΣυγγένειαΠατήρ