Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρουλιδάκης Ανδρέας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρουλιδάκης Ανδρέας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Μπογιατζάκη
Ηλικία Θανόντος7 μη
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 09 14 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 09 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως404
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνδρουλιδάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ