Ο/Η Θανών/ούσα: Πιπής Ιωάννης Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠιπής Ιωάννης Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος43
ΑσθένειαΣυγκοπή καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1897 09 10 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 09 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΛεμβούχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως396
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠιπής Ελευθέριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΑδελφός