Ο/Η Θανών/ούσα: Πολίτου Ελένη Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολίτου Ελένη Α.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1897 09 04 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 09 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως383
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠολίτης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΥιος