Ο/Η Θανών/ούσα: Καρδίτζη Αικατερίνη Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρδίτζη Αικατερίνη Ν.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1897 09 02 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 09 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως382
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζιδάκης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)