Ο/Η Θανών/ούσα: Ξυδάκη Ζωή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞυδάκη Ζωή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματώ Λαζαρίδου
Ηλικία Θανόντος7
ΑσθένειαΤυφοειδής πυρετός
Ημ/νία Θανάτου1897 09 01 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 09 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως381
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞυδάκης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ