Ο/Η Θανών/ούσα: Δελί Αθανασίου Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔελί Αθανασίου Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 02 07 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 02 08
Πατρίδα ΘανόντοςΛήμνος
Επάγγελμα ΘανόντοςΥποδηματοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως71
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιουρμετάκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΓαμβρός