Ο/Η Θανών/ούσα: Βλαχοπούλου Μαρία Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒλαχοπούλου Μαρία Α.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1897 08 17 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 08 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως362
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπάτσης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
Συγγένεια(μη ορισμένο)