Ο/Η Θανών/ούσα: Νταμπαντιέ Αικατερίνη Φ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝταμπαντιέ Αικατερίνη Φ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦίλιππος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος37
ΑσθένειαΣυγκοπή καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1897 08 16 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 08 16
Πατρίδα ΘανόντοςΓαλλία
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως360
ΠαρατηρήσειςΓαλλίς την πατρίδα

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαμβακάρης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)