Ο/Η Θανών/ούσα: Τσολιάτος Περικλής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤσολιάτος Περικλής
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1897 08 07 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 08 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαλαφάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως351
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)