Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυρουδής Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυδοξία
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 01 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως277
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΠολύκανδρο
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ