Ο/Η Θανών/ούσα: Γουναλάκη Παρασκευή Ε.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓουναλάκη Παρασκευή Ε.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Εμμανουήλ
Ηλικία Θανόντος6 μη
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1897 07 25 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 07 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως333
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζηγιάννης Ζαφείριος
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΓείτων