Ο/Η Θανών/ούσα: Μητάκος Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜητάκος Δημήτριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑσπασία Φιλιππίδου
Ηλικία Θανόντος10
ΑσθένειαΤυφοειδής πυρετός
Ημ/νία Θανάτου1897 07 17 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 07 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθητής
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως315
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜητάκος Σταύρος
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ