Ο/Η Θανών/ούσα: Τσιγκέλης ή Βαγιάνος Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤσιγκέλης ή Βαγιάνος Γεώργιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος72
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1897 07 10 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 07 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΛιθοξόος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως297
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖολώτας Ευστράτιος
Ηλικία Δηλούντος75
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)