Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλιορή Αγγερού

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλιορή Αγγερού
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒικτωρία Χαλή
Ηλικία Θανόντος8 μη
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1897 07 07 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 07 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως288
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαλιορής Σπυρίδων
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ