Ο/Η Θανών/ούσα: Φράγκου Παναγιώτης Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦράγκου Παναγιώτης Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία
Ηλικία Θανόντος66
ΑσθένειαΔυσεντερία χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 02 04 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 02 05
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΜακαραδοποιός
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[Ε]* Γιανούλα Ταλαμανάρη;
Αριθμός Πράξεως62
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαρίνου Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΦίλος