Ο/Η Θανών/ούσα: Κουκουράκης Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουκουράκης Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Στεφανοπούλου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 07 02 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 07 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως280
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουκουράκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΠατήρ