Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλαβαζής Δημήτριος Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλαβαζής Δημήτριος Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓιαννούλα Λυμπερή
Ηλικία Θανόντος5
ΑσθένειαΝεφρίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1897 07 02 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 07 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως277
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖουγανέλλης Στέφανος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜηλοχαράκτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)