Ο/Η Θανών/ούσα: Μισκιαδάκη Μαριγώ Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜισκιαδάκη Μαριγώ Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1897 06 30 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 07 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως271
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜισκιαδάκης Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΤσεσμέ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΑδελφός