Ο/Η Θανών/ούσα: Γκολφόπουλος Παναγιώτης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓκολφόπουλος Παναγιώτης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1897 06 24 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 06 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟινοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως263
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)