Ο/Η Θανών/ούσα: Λεωνίδου Νικόλαος Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛεωνίδου Νικόλαος Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧρυσή
Ηλικία Θανόντος9 μη
ΑσθένειαΜηνιγγίτις φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου1897 06 16 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 06 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως246
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΟικονόμου Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
Συγγένεια(μη ορισμένο)