Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδριανού Σταματίνα Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδριανού Σταματίνα Α.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑσπασία Πατσούκη
Ηλικία Θανόντος03 μη
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1897 06 14 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 06 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως242
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)