Ο/Η Θανών/ούσα: Δερμιτζάκης Θεόδωρος Ε.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔερμιτζάκης Θεόδωρος Ε.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑφροδίτη Καλαργύρου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1897 06 04 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 06 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως233
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒλαχάκης Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)