Ο/Η Θανών/ούσα: Αρτέμης Κωνσταντίνος Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρτέμης Κωνσταντίνος Ν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικήτας
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΚαρκίνος εντέρων
Ημ/νία Θανάτου1897 05 30 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚηπουρός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως230
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)