Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιματίρης Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιματίρης Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Πλουμιστού
Ηλικία Θανόντος03 μη
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 05 30 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως227
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλιματίρης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ