Ο/Η Θανών/ούσα: Χ."Μαλή Δ. Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ."Μαλή Δ. Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑπόστολος Βαρδαλάχος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγέλικα Αστυφίδη
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 02 02 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 02 02
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Δημ. Χ."Μαλής [θ]
Αριθμός Πράξεως56
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠανάς Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΘείος