Ο/Η Θανών/ούσα: Μπαρμπερή Ελένη Ι.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπαρμπερή Ελένη Ι.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΑιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1897 05 27 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως223
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσουκάτος Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοκόπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)