Ο/Η Θανών/ούσα: Κυριαδάκης Χαράλαμπος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚυριαδάκης Χαράλαμπος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧριστόφορος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦανή Φραντζεσκάκη
Ηλικία Θανόντος15 ημ
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 05 25 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως219
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚυριαδάκης Χριστόφορος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒιβλιοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ*