Ο/Η Θανών/ούσα: Λουμπάρδος Αλέξανδρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛουμπάρδος Αλέξανδρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρή Λουμπάρδου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1897 05 21 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως216
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛουμπάρδος Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΜυτιλήνη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΠατήρ