Ο/Η Θανών/ούσα: Σκατσάκης Βασίλειος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκατσάκης Βασίλειος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη
Ηλικία Θανόντος13
ΑσθένειαΦυματιώδης εντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 05 20 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 21
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΠαις
Αριθμός Πράξεως214
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣκατσάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΑδελφός