Ο/Η Θανών/ούσα: Καμπούρης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαμπούρης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Σαμιώτη
Ηλικία Θανόντος5 μη
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1897 05 19 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως212
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαμιώτης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΠάππος