Ο/Η Θανών/ούσα: Ζαχαρίου Λάζαρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖαχαρίου Λάζαρος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος72
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1897 05 18 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΣιδηρουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως211
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
Συγγένεια(μη ορισμένο)