Ο/Η Θανών/ούσα: Βαμβακούση Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒαμβακούση Αικατερίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑντωνία Σιγάλα
Ηλικία Θανόντος7 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1897 05 18 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως208
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαμβακούσης Στέφανος
Ηλικία Δηλούντος31
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ