Ο/Η Θανών/ούσα: Γήλου Ελένη Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓήλου Ελένη Α.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΑποπληξία?
Ημ/νία Θανάτου1897 05 15 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως204
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜακρής Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΠειραιεύς
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)