Ο/Η Θανών/ούσα: Σάββας Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣάββας Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1897 05 14 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως200
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)