Ο/Η Θανών/ούσα: Σαρλής Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαρλής Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΥπατία Εξάρχου
Ηλικία Θανόντος4 μη
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1897 05 13 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως195
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαρλής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣουβατζής
ΣυγγένειαΠατήρ