Ο/Η Θανών/ούσα: Ρώτας Ιωάννης Ε.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡώτας Ιωάννης Ε.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυστράτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦιλιώ Νικολαϊδη
Ηλικία Θανόντος4 μη
ΑσθένειαΒρογχίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1897 05 11 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως193
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡώτας Ευστράτιος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ