Ο/Η Θανών/ούσα: Αρτέμη Μιμίκα Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρτέμη Μιμίκα Κ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος12
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1897 05 07 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως187
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρτέμης Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΑδελφός