Ο/Η Θανών/ούσα: Μονός Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜονός Γεώργιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος68
ΑσθένειαΚίρρωσις ήπατος
Ημ/νία Θανάτου1877 01 30 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 31
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΜάγειρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Ειρήνη Μαγκιόρου
Αριθμός Πράξεως52
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαμανώλης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΣυγγενής