Ο/Η Θανών/ούσα: Απέργη Στυλιανή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑπέργη Στυλιανή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑπόστολος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος15 μη
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 05 03 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 05 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως177
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑπέργης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ