Ο/Η Θανών/ούσα: Πρέντα Ανέζα Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠρέντα Ανέζα Ν.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑποπληξία;
Ημ/νία Θανάτου1877 01 30 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 31
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως51
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓάβρος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΒέρβενα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΦίλος