Ο/Η Θανών/ούσα: Δούμας Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔούμας Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος51
ΑσθένειαΠάθησις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1877 01 29 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 30
Πατρίδα ΘανόντοςΙωάννενα
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως49
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕΡμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος