Ο/Η Θανών/ούσα: Χάλαρης Κωνσταντίνος Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧάλαρης Κωνσταντίνος Ν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΑπόφραξις των εντέρων
Ημ/νία Θανάτου1897 04 10 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 04 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥδροφόρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως139
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧάλαρης Νικόλαος Κ.
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοκόπτης
ΣυγγένειαΥιος